Fäbodlagets styrelse

2022-2023

Ordförande: Mats Seyffarth
tel mobil: 070-826 36 00

Vice ordförande: Björn Persson
tel mobil: 070-279 55 36

Kassör: Ulf Edvardsson
Stackvägen 28, 191 34 Sollentuna
tel mobil: 070-370 61 78

Sekreterare: Håkan Bond
tel mobil: 070-320 92 04

Ledamot: Börje Andersson
tel mobil: 070-377 39 90

Ledamot: Kjell Lindström
tel mobil: 070-551 81 89

Ledamot: Efraim Sandén
tel mobil: 070-264 54 25


Valberedning

Anders Olsson, sammankallande

Rolf Eriksson
Lars Andersson