Aktiviteter sommaren 2024

2024 års hålltider

Arbets- och städdag vid dammen11 maj kl 10
Nedtagning av majstången6 juli kl 15
Bindning av tångan och kransarna 12 juli kl 17:30
Majstångsresning13 juli kl 18
Såg- och fäboddag14 juli kl 12-15
Årsmöte i Mångbergsstugan14 juli kl 18
Arbets- och städdag vid Mångsjön19 juli kl 14

Arbets- och städdag vid dammen 11 maj

Det är viktigt att alla ställer upp och hjälper till på städdagarna. Samtidigt som Du gör nytta har Du också trevligt och lär känna medlemmarna i fäbodlaget. Vi börjar kl 10 och fäbodlaget bjuder på kaffe.

Bindning av tångan och kransarna 12 juli

Det är ganska god uppslutning vid bindningen av tångan och kransarna för majstången, men det finns plats för och behov av många fler. Vid årsmötet beslöts att pröva att utföra detta arbete på fredag kväll för att lördagen skall bli mindre stressig.
Kom därför till dansbanan kl 17.30 fredagen 12 juli (dagen före majstångsresningen) och ta gärna med blommor!

Någon vecka tidigare behöver vi också hjälp med att ta ned majstången och löva av kransarna och tångan. Tidpunkt anslås på anslagstavlan.

Majstångsresning 13 juli

Majstångsresningsfesten hålls som alltid 3 veckor efter midsommar, år 2024 är det lördagen den 13 juli. Fri entré som vanligt.

Det behövs även betydligt fler funktionärer vid majstångsresningsfesten på kvällen i de olika stånden och vid dragkampen. Hör av dig till någon av styrelsemedlemmarna om du har möjlighet att hjälpa till. Vänta inte på att du skall bli kontaktad. Arbetet är roligt och ger en fin gemenskap och är vi många som hjälps åt blir det inte så betungande.

Hålltider preliminärt

kl. 18.00 Majstångsresning.

kl. 18.45 Glödstekt sill & Säcklöpning för barn.

kl. 19.45 Ankrace.

kl. 20.30 - 24 Dans.

kl. 21.30 Dragkamp.

Såg- och fäboddag 14 juli

Såg- och fäboddag anordnas dagen efter majstångsresningen, dvs söndag 14 juli kl 12-15 med hantverkare och diverse djur från bondgård.

Demonstrationsköring av sågen.
Se särskild information om renovering av sågen, dammen och bron.

Årsmöte 14 juli

Söndagen den 14 juli kl 18, hålls årsmötet i Mångbergsstugan.
Kom och var med och påverka vad vi skall göra inom fäbodlaget!

Arbets- och städdag vid Mångsjön 19 juli

Fredagen den 19 juli kl 14 träffas intresserade för städning av bad- och båtplatsen vid Mångsjön. För att förhindra att Mångsjön växer igen vid utloppet behöver vassen slås av. Ta med egna redskap. Arbetet avslutas med knytkaffe.

Klippning och tillsyn vid området vid dammen.

För skötseln av området kring dammen har fäboden delats in i tre delar, där respektive del tar ansvar för området under ett år.
År 2024 är det del 3, norra delen av fäboden (gränsen går vid Holenvägen), med Björn Persson som samordnar.
År 2025 är det del 1, södra delen av fäboden, med Ninni Mårtensson som samordnare.
År 2026 är det del 2, området kring Holenvägen inklusive Tomtvägen, med Evelina Johansson/Jonatan Olans som samordnare.
Områdesgränserna finns markerade på belägenhetskartan.

Principen är att en del av fäboden tar ansvar för skötseln av området kring dammen.

Den del av fäboden, som ett år är ansvarig för klippningen av gräset vid dammen, ansvarar under samma år även för allmän tillsyn av området. Observera att spegeldammen behöver tappas ur och rensas varje år.

För att det skall se prydligt ut är det också mycket viktigt att kanterna mot bl a dansbanan, majstången, grillplatsen, bänkarna vid dammen, badbryggan och dammkonstruktionerna klipps med trimmer.

I ansvaret ingår också att se till att utrustningen, dvs gräsklippare och trimmer, är OK inför nästa år.