Innehållsförteckning.

  1. Säkerhet

  2. Hemsida

  3. Facebooksida

  4. Ekonomi

  5. Dammen
     5.1 Ansvariga för bevakning och reglering av dammen
     5.2 Reglering av dammen
     5.3 Hantering av sätter med ordinarie spel
     5.4 Redundant sätthantering

  6. Sågen

  7. Mångbergsstugan med tillhörande byggnad för bastu, dusch m.m

  8. Området vid dammen

  9. Majstångsresning

10. Såg- och fäboddag

Klicka på menypunkt för att läsa dokument