Tisdagen den 27 september.

Aktiviteter sommaren 2022

Allt med reservation för ändringar av "Corona-reglerna" !

2022 års hålltider

Arbets- och städdag vid Mångsjön22 juli kl 14
Helikopterflygning 28 juli kl 19

Arbets- och städdag vid Mångsjön 22 juli

Fredagen den 22 juli kl 14 träffas intresserade för städning av bad- och båtplatsen vid Mångsjön. För att förhindra att Mångsjön växer igen vid utloppet behöver vassen slås av. Ta med egna redskap. Arbetet avslutas med knytkaffe.

Helikopterflygning 28 juli

Efter tidigare års stora intresse, har "HeliAir Sweden AB" bokats in
torsdag den 28 juli kl 19 för rundturflygning med helikopter
med utgånspunkt ifrån byn.(Bonds äng intill dammen)
Ingen platsbokning krävs. Fotografering tillåten !

Klicka här för att flyga med på en tur !

Klippning och tillsyn vid området vid dammen.

För skötseln av området kring dammen har fäboden delats in i tre delar, där respektive del tar ansvar för området under ett år.
År 2022 är det del 1, södra delen av fäboden, med Ninni Mårtensson som samordnare.
År 2023 är det del 2, området kring Holenvägen inklusive Tomtvägen, med Göran Höglund som samordnare.
År 2024 är det del 3, norra delen av fäboden (gränsen går vid Holenvägen), med Björn Persson som samordnar.
Områdesgränserna finns markerade på belägenhetskartan.

Principen är att en del av fäboden tar ansvar för skötseln av området kring dammen.

Den del av fäboden, som ett år är ansvarig för klippningen av gräset vid dammen, ansvarar under samma år även för allmän tillsyn av området. Observera att spegeldammen behöver tappas ur och rensas varje år.

För att det skall se prydligt ut är det också mycket viktigt att kanterna mot bl a dansbanan, majstången, grillplatsen, bänkarna vid dammen, badbryggan och dammkonstruktionerna klipps med trimmer.

I ansvaret ingår också att se till att utrustningen, dvs gräsklippare och trimmer, är OK inför nästa år.


Just nu

    klart.seCopyright © 2008-2009, Mångbergs & Holens fäbodlag

Förslag eller synpunkter? Kontakta sajtansvariga Anders Bond eller Mats Seyffarth. Bilder tages tacksamt emot via mail till samma adress.
Den här sidan använder cookies för medlemsinloggningen.