Tisdagen den 27 september.

Sågen - teknisk beskrivning

Mångbergssågen är en ramsåg från 1860-talet. Sågen är inrymd i en byggnad i två våningar. I den övre våningen sker sågningen, medan kraftöverföringen till maskineriet äger rum i den undre.
Skiss över sågens konstruktion. Illustration: Per Lindros (1984), Animering: Mats Seyffarth (2016)
Vattnet från dammen leds i en ränna utefter sågbyggnaden och genom luckor ned till de båda vattenhjulen. Tillströmmingen kan regleras inifrån. Det mindre vattenhjulet driver själva ramsågen, timmerspelet och en slipmaskin. Det större överfallshjulet är kopplat till kantsågen och drev också den pärthyvel som förr stod utanför byggnaden. Båda vattenhjulen kan drivas samtidigt.

Timret magasineras i dammen. Vid sågningen spelas timret först in i sågbyggnaden. Stocken fästes i bakändan vid sågsläden. Ett mothåll framme vid sågramen håller stocken på plats och hindrar den från att följa med sågbladen uppåt vid sågning. Ramen har sju sågblad, som kan ställas in på det avstånd som erfordras för att få önskad bredd på plankorna. Stocken kan bli genomsågad i en sågning. Matningen av stocken sker med hjälp av ett kuggverk kopplat till sågmaskineriet.

I den separata kantsågen färdigställs plankorna. Kantsågen består av två inställbara sågklingor, mellan vilka plankorna körs och får sin slutliga bredd. Vid sidan av sågramen finns en slip att slipa sågbladen med.

En generator lär också ha varit kopplad till vattenhjulet på 1900-talet och levererat belysning till sågen och också till dansbanan som låg (och ligger) vid dammen.


Copyright © 2008-2009, Mångbergs & Holens fäbodlag

Förslag eller synpunkter? Kontakta sajtansvariga Anders Bond eller Mats Seyffarth. Bilder tages tacksamt emot via mail till samma adress.
Den här sidan använder cookies för medlemsinloggningen.